متون و اشعار مشک

متون و اشعار مشک

انتشار مطالب با ذکر منبع، آزاد است.

طبقه بندی موضوعی


او در میان جان بود من در هوای نفسم

هر لحظه با من و ما غافل بدم گسستم

عمری دراز طی شد تا لایقش بگشتم

او با من است اکنون شکر عاقبت برستم
 

مُشک

دوبیتی112


موسیقی Instrumental Armenian saxophone,clarinet

بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


شورید و درخشید در آن آتش، روح

در گاهِ به یاد آمدِ جانش به وضوح

در درد و شعف به خدمت‌اش گام نهاد

جان و دل خود سپرد‌ه و شد مفتوح
 

مُشک

دوبیتی111

 

موسیقی + متن فارسی ترانه Sayat Nova - Tamam Ashkhar

بشنویم و بخوانیم در تلگرام

 • مُشک


جان را تو صفا دادی عالم تو به پا کردی

زان باده‌ی موسیقی خلقت تو بنا کردی

رقصیدی و می‌خواران حکمت تو عطا کردی

زان جام ازل باری عشقت تو هوا کردی
 

مُشک

دوبیتی 110


موسیقی فولک – کلارینت - The Sounds of Love

بببینیم و بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


از هر چه به جز جان به فدایش کردیم

حال جان نیز فدای آن نوایش کردیم

خوردیم ز باده مست‌جان‌اش گشتیم

عالمی باز حواله بر صدایش کردیم

مُشک


دوبیتی109


موسیقی ارمنی Sayat Nova - Nazani

بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


هر حکایت اتّفاق روح شد

جملگی‌شان اشتیاق روح شد

روح در رقص آمد و در تجربه

یک‌به‌یک‌شان احتراق روح شد
 

مُشک

دوبیتی108


موسیقی بی‌کلام ارمنی amvel Yervinyan-Yemmo
ببینیم و بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


چندی به هزاره‌ها همان خوش‌خوابی؟

آن چشم گشا وگرنه در گردابی

 

آن چشم نمایدت ورای فانی

عالم همه در توست اگر دریابی

 

در راه درون روایت خود بینی

گر صبر کنی نه اینچنین بیتابی

 

در صبر و سکوت رازهایی دانی

از عشق نشان ورای هر گندابی

 

هر غصّه و پُصّه را به دور اندازی

از برکه برون چو پرزنان‌مرغابی

 

زان دم که به راه گشتی و تسلیم‌اش

بیرون و درون ز نور حق میتابی

 

در عشق نبود جز نوای قدسی

از مُشک شنو اگر توان برتابی

غزل19


موسیقی Carl Orff - O Fortuna

ببینیم و بشنویم در: آپارات  -  تلگرام
(متن فارسی ترانه در تلگرام در دسترس است)

 • مُشک


تا روی درون کردیم

یک راز برون کردیم

این قصّه‌ی دیرین را

با جان و به خون کردیم
 

مُشک

دوبیتی107


موسیقی فیلم Crimson Tide از  Hans Zimmer

بشنویم در: آپارات - تلگرام

 • مُشک


موسقی آید ز پیش ماهتاب

زان مه‌اش آن را ندیدی ره متاب

کار عالم جمله از موسیقی است

موسقی آید دلیل هر شهاب
 

مُشک

دوبیتی106


موسیقی کلاسیک Palladio

ببینیم و بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


یک شبی باز آمدش آن ماه‌رو

برد جان‌اش از برای گفت و گو

چشمها را بسته با جانش بدید

این چنین از عالم امکان جهید

 

کودکی شد پرشرار و بی‌قرار

رفت با ماه‌اش ورای این دیار

 

صحنه‌ها دید و گذشت قرن‌ها

حکم این بودش: سکوتت ابتدا!

 

ساکت و مست و خرامان می‌جهید

آن حکایتها به گوش جان خرید

 

گرچه در فهم آمد و ایجاد و خیز

آن حقایق مستتر رو کرد و نیز

 

در عدم راه حقش خلوت بیافت

در وصال عشق او دیگر نتافت

 

شعله‌ای شد خرمن آدم درید

هرچه مغز و پغز را دیگر ندید

 

رفت و دید آن شعله‌های سینه‌سوز

هرچه آتش دید بر جان کرد دوز

 

صحبتی شد رقص و حالی جاودان

از ازل یادش همه در لامکان

 

رفت در خلق عوالم‌های دور

چون گذشته سینه‌چاک و در عبور

 

مُشک را حالی خوش آمد زین کلام

هان که وقت خامشی، عیش مدام

مثنوی7

موسیقی: اجرای زیبای پاواروتی Nessun dorma

بشنویم و ببینیم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


خالقان را لامکان دیدارها

ذرّه‌های حق به جام نارها

جمله خاموشند و بی روی و ریا

آن خدامردان به هر سو کارها
 

مُشک

دوبیتی105

موسیقی راز و نیاز از گروه Irfan

بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


خنده کردیم و گسسته خاک‌باز

شادبازی، عشق‌سازی، طرفه‌ساز

هیکل پرهیزکاران، جان‌گداز

شوخ و شنگیم و به عالم پاک‌باز
 

مُشک

دوبیتی104

موسیقی و ویدئوی زیبای Damien Escobar- Awaken

بببینیم و بشنویم در: آپارات تلگرام

 • مُشک


منفعت را جز برای خود نخواه!!

خیر کس را جز خودِ بیخود نخواه!!

عاقبت این شد بساطت راضی‌ای؟

: دوستدار هم‌نوعت شو، خود نخواه

مُشک


دوبیتی103


موسیقی Lux Aeterna Dubstep Remix

 بشنویم و ببینیم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


خادمان حضرت‌اش در کار و بار

مغزها در مشت و در رویا به نار

اندرون‌شان خلقها و بزمها

در برون هم خدمت و دیدار یار

مُشک


دوبیتی102

موسیقی بی‌کلام Arax + La Brise - Baleni

بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 

 ریمیکس شورانگیز Pirate اثر هانس زیمر
بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


شادمان و خون‌فشان آماده‌ایم

از سوی‌اش با هر نشان، آماده‌ایم

جان و مال و هرچه داریم آنِ او

قرن‌ها گیسوکشان آماده‌ایم

مُشک


دوبیتی101

موسیقی راک کشور مالی - Tinariwen

ببینیم و بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


روح عاشق عشق‌بازی می‌کند

کو به کو با عشق بازی می‌کند

خرّم و خوشحال و از دیده نهان

در جهان‌اش سرفرازی می‌کند

مُشک


دوبیتی100

موسیقی کلاسیک Procession of the Sardar

بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


در درون و در برون یکتا تویی

کلّ عالم ماه بی‌همتا تویی

قدر تو دانیم و فرمانت بریم

عاشقان را عروة الوثقی تویی

مُشک


دوبیتی99


موسیقی کلاسیک Khachaturian. Masquerade Waltz
بشنویم و ببینیم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


هر کسی را گُل‌ستانی ساختند

هر که در عالم نشانی ساختند

گر طلب کردی گلستانِ دلت

رو بدان یاران جانی ساختند

مُشک


دوبیتی98

 

موسیقی کلاسیک Voices of Spring Waltz
بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 

 • مُشک


چو به دل قیام برپاست

شه ما همیشه اینجاست

 

جرَیان خلق خلقت

برِ مردمان معمّاست

 

همه کس تواندش خواند

نه کسی به فهم یاراست

 

هر اشارتی به هر کو

ز تجارب یک از ماست

 

به کلام ساده و خوش

دل مُشک گرچه غوغاست

 

نفسش برید و برگفت

همه از حقّ و چه زیباست

غزل18

 

موسیقی کلاسیک Ravel – Bolero
بشنویم و ببینیم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک


یک دمی را با شهان بنشسته‌ای

یک دمی حالا به گوشی جسته‌ای

درک ایزد اندکی بالا و زیر

او که داند دست از جان شسته‌ای

مُشک


دوبیتی97

 

موسیقی Johann Strauss II - Morning Papers

بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 

 • مُشک


گفت: نامیرایی مردان حق

بعد مردن‌ها، تولدها بحق

 

نی چو مردم گیربند عقل دلق

دائما جان اسپرند، عینا چو خلق!

 

غرقه در موسیقی و انوار حق

بی خود از خود ساقی و ابزار حق

 

تک به تک از خالقان جمله نهان

در تعهّد، رازدار و سخت‌جان

 

کو به کو رفتند و چون دریا شدند

عشق‌افشان خادم رویا شدند

 

در درون انجام فرمانهای دوست

در برون هم امر و اجراهای اوست

 

از سنن، آداب و هر عن کنده‌اند

هر چه خلق عاشق، به دور افکنده‌اند

 

نازنین! گر طالب عشق حقی

تَرک! قالبهای گلنوش و تقی

 

هر چه آئین‌ها قوی‌تر، خرتری!

وانه این اسباب، ورنه آخری!

 

تا به کی در آی و شد در این جهان؟

پر بزن! پرواز! نه؟! باشد! بمان!

 

هر چه این شیرین‌بیان فریاد کرد

نی برای خلق، ماه‌اش شاد کرد

 

مُشک طنّازی برای ما نمود

آتشش افزود در کشف و شهود

مثنوی6

موسیقی کلاسیک An Artist's Life
بشنویم در: آپارات  -  تلگرام

 • مُشک